#kayseri miras avukatı

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri

Miras yolu ile veya farklı işlemler sonucunda birden çok kişinin aynı malın mülkiyetine ortak olması durumları söz konusu olabilir. Taraflar arasında ortak mülkiyet konusunda anlaşmazlık olması halinde paydaşlardan birinin dava açması durumunda ortaklığın sona erdirilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu dava İzale-i Şuyu ya da ortaklığın giderilmesi davası olarak isimlendirilir. Bir mal varlığının mülkiyeti tek […]

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri Read More »

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ

2709/m. 12, 25, 26, 36 6098/m. 49 4721/m. 24, 25 ÖZET : Dava, haksız şikayet sebebiyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davacı, avukat olarak çalıştığını, dava dışı işten çıkarılan müvekkilleri adına uzlaşmak amacıyla şirket yetkilisi olan davalı ile telefon görüşmesi yaptığını, ancak davalının telefon görüşmesine farklı anlamlar yükleyerek kendisini Baroya şikayet ettiğini, şikayet neticesinde

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ Read More »

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Bireylerin farklı ülkelerde akrabalarının olması günümüzde rastlanan bir durumdur. Bunun yanında yurtdışında yaklaşık 7 milyon Türkün yaşadığı da bilinen bir konudur. Ülke dışında yaşayan akrabaların vefat etmesi halinde miras konusu ortaya çıkar. Bunun yanında yurtdışında kira ve mal varlığı yönetimi de son derece önemlidir. Yurtdışında miras ve mal

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Read More »

Ceza Davalarında Ceza Avukatı ile Temsil ve Sonuçları

Ceza hukukunda ceza avukatın rolü ve bunun önemi son derece yüksektir. Türkiye’de ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa bağlı olarak gerçekleştirilir. Türk Ceza Kanunu’nda cezaların belirlenmesi aşamasında Ceza Muhakemesi Kanunu yargılamanın usulleri ile prosedürlerinin nasıl belirleneceğini gösterir. Ceza davalarına bakan avukatlar şikayet dilekçeleri le eklerini hazırlama işini gerçekleştirirler. Kollukta ve savcılıkta ifade

Ceza Davalarında Ceza Avukatı ile Temsil ve Sonuçları Read More »

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı ile Temsil ve Sonuçları

Boşanma davası durumlarında boşanma avukatın işlevi hukuki açıdan çözüm sağlar. Boşanma durumlarında avukat müvekkilin haklarını koruma görevini üstlenir. Bunun yanında müvekkilini mahkemeden temsil eder, belgelerin düzenlenmesini sağlar ve sürecin sorunsuz bir şekilde işleyişinde etkin bir rol oynar. Ayrıca müvekkillerini hukuki konularla alakalı olarak bilgilendirir. Boşanma süreci çiftler için oldukça yıpratıcı ve zor bir süreçtir. Avukatlardan

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı ile Temsil ve Sonuçları Read More »

Boşanma sonrası Nafaka ve Velayet Davaları ve sonuçları

Nafaka, kelime anlamı olarak geçimlik, geçinmek için ihtiyaç duyulan iaşe olarak tanımlanır. Nafaka medeni kanunda dört farklı şekilde düzenlenmiştir; 4787 sayılı kanunla kurulan Aile Mahkemeleri nafaka davasına bakar. Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Davası Herhangi bir boşanma veya ayrılık talebi olmadan eşlerden birinin ayrı yaşama konusunda haklı olduğunun ispatlanması koşuluyla diğer eşlerden talep edilen nafaka

Boşanma sonrası Nafaka ve Velayet Davaları ve sonuçları Read More »

İcra Hukuku icra,haciz,maaş haczi

İcra hukuku, alacaklı ve borçlu arasında olan uyuşmazlık durumlarının çözülmesi amacıyla faydalanılan hukuk dalına verilen isimdir. Borçlu olan kişilerin borcunu ödememesi halinde alacaklı olan kişinin talep etmesi durumunda kanunda belirlenen sınırlara bağlı olarak ve kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması süreçlerini kapsar. İcra ve iflas ile ilgili takibin başlatılması ve takip sonucunda tahsilatların gerçekleştirilmesi, itirazın iptal

İcra Hukuku icra,haciz,maaş haczi Read More »

Tazminat Hukuku kaza tazminat

Hukuka aykırı olan eylemlerin ardından meydana gelen zararlara karşılık olarak bedel istenmesi durumu söz konusu olabilir. Meydana gelen zararların giderilmesi için açılan davalar tazminat davaları olarak isimlendirilir. Tazminat davaları meydana gelen zarara ve talep türlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Davaların hukuka uygun olarak takip edilmesi ve zarara karşı meydana gelen tazminatın en uygun şekilde talep

Tazminat Hukuku kaza tazminat Read More »

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL

Miras Hukuku Miras hukuku miras bırakan kişilerin ölümünden sonra sona ermeyen hak ve borçları ile alakalı hukuki durumların düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Mülkiyet durumu ölümle sona erseydi o zaman miras hukukuna gerek kalmazdı.Miras davalarında avukat ile temsil neticesinde haklarınızı gizli paylarınızı ve birçok kanun ve yasa ile belirlenen haklarınızı Miras avukatı sizin adınıza haklarınız

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL Read More »