Çevirmede Üst Arama Çevirmeden Kaçma Kolluk Kuvvetleri Ne Mukavemeti ve Adli Süreç

Polislerin asayişin sağlanması, tasarruf emniyeti ve mesken masuniyetini koruma görevleri bulunur. Halkın mal, can ve ırzını muhafaza ve ammenin istirahatini sağlar. Bu görevlere bağlı olarak polislerin şahısları ve araçları durdurarak kimlik sorma yetkisi vardır. Herhangi bir suçun işlenmesi şüphesi üzerine bu suçların aydınlatılması ve failin yakalanabilmesi adına gerçekleştirilen durdurma koruma tedbiri amacıyla gerçekleştirilir. Şahısların geçici […]

Çevirmede Üst Arama Çevirmeden Kaçma Kolluk Kuvvetleri Ne Mukavemeti ve Adli Süreç Read More »

Banka Hesaplarını Kullandırma Kiralama Yasa Dışı Sitelerde Kumar Cezası

Birtakım sosyal medya reklamları ile günlük ya da haftalık periyotlarla banka hesapları veya dijital hesapların birtakım ücretler karşılığında kiralanması durumları söz konusu olabilir. Kiralama işlemleri ile beraber hesabın gerçek sahipleri hesap bilgilerini 3. Şahıslara bırakarak hesap hareketleri ile ilgili kiralayan kişiyi yetkilendirmiş olurlar. Bu kiralama işlemi hukuk dünyasında var olmayan 3. Kişinin yaptığı tüm işlemler

Banka Hesaplarını Kullandırma Kiralama Yasa Dışı Sitelerde Kumar Cezası Read More »

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri

Miras yolu ile veya farklı işlemler sonucunda birden çok kişinin aynı malın mülkiyetine ortak olması durumları söz konusu olabilir. Taraflar arasında ortak mülkiyet konusunda anlaşmazlık olması halinde paydaşlardan birinin dava açması durumunda ortaklığın sona erdirilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu dava İzale-i Şuyu ya da ortaklığın giderilmesi davası olarak isimlendirilir. Bir mal varlığının mülkiyeti tek

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri Read More »

Çocuk Velayet Davası ve Kişisel İletişim Davası

Çocukla kişisel ilişki kurulması davası anne veya babanın velayetine sahip olmadığı çocuğu ile görüşme hakkı kazanmasını sağlar. Bu davada dikkat edilmesi gereken ve öncelik verilmesi gereken konular bulunur. Çocukla kişisel ilişki kurulması davası velayeti kendisine bırakılmayan ebeveynin çocuğu ile görüşmesinin belirlenmesini kapsar. Türk Medeni Kanunu’nun 182/1 ve 323. Maddesinde konu ile alakalı düzenlemeler söz konusudur.

Çocuk Velayet Davası ve Kişisel İletişim Davası Read More »

Dolandırıcılık Dava Süreci Alacağı Ceza ve Etkin Pişmanlık

Dolandırıcılık suçu bireylerin hileli davranışlarda bulunması suretiyle başka birini aldatıp aldattığı kişilerin ya da başkalarının zararına olarak kendisine ya da başkalarına fayda elde etmesidir. Bu şekilde dolandırıcılık suçu işleyen bireyler ile ilgili bir yıldan beş yıla kadar hapis istenir. Hapis cezasının beş bin güne kadar adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Dolandırıcılık suçu 5237 satılı Türk

Dolandırıcılık Dava Süreci Alacağı Ceza ve Etkin Pişmanlık Read More »

Yasaklı Madde Dava Süreci Etkin Pişmanlık

Yasaklı madde dava süreci etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda 192. Madde de belirtilmiştir. Yasaklı madde imal eden ya da ticareti ile suçlanan kişilerin, resmi makamlarca haber alınmadan önce diğer suç ortakları ve bunun yanında uyarıcı maddelerin imal edildiği ya da saklandığı yerleri ilgili mercilere haber vermesi durumu söz konusu olabilir. Kullanmak amacıyla yasaklı madde satın

Yasaklı Madde Dava Süreci Etkin Pişmanlık Read More »

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ

2709/m. 12, 25, 26, 36 6098/m. 49 4721/m. 24, 25 ÖZET : Dava, haksız şikayet sebebiyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davacı, avukat olarak çalıştığını, dava dışı işten çıkarılan müvekkilleri adına uzlaşmak amacıyla şirket yetkilisi olan davalı ile telefon görüşmesi yaptığını, ancak davalının telefon görüşmesine farklı anlamlar yükleyerek kendisini Baroya şikayet ettiğini, şikayet neticesinde

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ Read More »

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Bireylerin farklı ülkelerde akrabalarının olması günümüzde rastlanan bir durumdur. Bunun yanında yurtdışında yaklaşık 7 milyon Türkün yaşadığı da bilinen bir konudur. Ülke dışında yaşayan akrabaların vefat etmesi halinde miras konusu ortaya çıkar. Bunun yanında yurtdışında kira ve mal varlığı yönetimi de son derece önemlidir. Yurtdışında miras ve mal

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Read More »

Boşanma Aşaması Öncesi Sonrası Çocuklar

Boşanma avukatı pek çok avukatlık faaliyetine göre değişiklik gösterir. Çoğu evlenme ve boşanma diğer hukuki ilişkilerden ve ticari sözleşmelerden farklıdır. Avukatların mesleki tecrübesi, kalitesi ve hukuki bilgilerinin önem tüm hukuk alanında aynı önemde olsa da aile avukatlarında tarafların zarara uğramaması son derece önemlidir. En iyi boşanma avukatı özellikleri tüm özelliklerinin yanında profesyonel, dürüst, soğukkanlı, güvenilir

Boşanma Aşaması Öncesi Sonrası Çocuklar Read More »

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma

Yurtdışında yaşayan kişilerin boşanma kararları Türkiye’de geçerli sayılmaz. Bunun düzeltilmesi için birtakım hukuki işlemlerin yapılması önemlidir. Gurbetçiler yurtdışında boşanma kararı aldıklarında bunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için bazı hukuki işlemlerin tamamlanması önem arz eder. Eşler beraber başvuru yapamıyorlarsa bulunulan ülkenin mahkemesinde alınan boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfiz için Türkiye’de bir mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunur. Bu

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma Read More »