Yasaklı Madde Dava Süreci Etkin Pişmanlık

Yasaklı madde dava süreci etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda 192. Madde de belirtilmiştir. Yasaklı madde imal eden ya da ticareti ile suçlanan kişilerin, resmi makamlarca haber alınmadan önce diğer suç ortakları ve bunun yanında uyarıcı maddelerin imal edildiği ya da saklandığı yerleri ilgili mercilere haber vermesi durumu söz konusu olabilir.

Kullanmak amacıyla yasaklı madde satın alan ve bulunduran bireyler resmi makamlar haber almadan önce bu maddeleri nerede, kimden ve ne zaman temin ettiğini ilgili mercilere haber vererek suçlu kişilerin yakalanmalarını ya da yasaklı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırdıklarında haklarındaki cezaların hükmü olmaz.

Suçlar haber alındıktan sonra gönüllü bir şekilde suçların ortaya çıkmasına ve fail ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet eden kişiler ile ilgili verilecek ceza yardımın niteliğine bağlı olarak ¼’den yarısına kadar indirilebilir.

Yasaklı madde kullanan kişi suçunu kabul etmek ya da yasaklı madde bulundurduğu için soruşturma başlatılmadan önce bu maddeyi nereden, kimden ve ne zaman temin ettiğini ilgili kişilere bildirerek suçluların yakalanmalarını, uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması durumunda hakkındaki cezalar hüküm olmaz. Suçlar haber alındıktan sonra gönüllü bir şekilde suçun ortaya çıkmasına, fail ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olan kişiler ile ilgili verilecek ceza yardımın niteliğine bağlı olarak dörtte birden yarısına kadar indirilir.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan kişiler ile ilgili kullanmak adına uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alınması, bulundurulması ya da kabul edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasından önce ilgili makamlara başvurarak tedavi ettirilmeyi istemesi halinde ceza hükmolmayacaktır.

Uyuşturucu Madde Kullanımında Suçu Ağırlaştırıcı Nedenler Nelerdir?

Uyuşturucu madde kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma suçunun yurt, okul, kışla, hastane ya da ibadethane gibi tedavi, askeri ya da sosyal amaçla kullanılan bina ve tesisler ve bunların varsa tel örgü, çevre duvarı gibi engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın bir mesafede umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu sayılan durumlarda uyarıcı madde kullanımları suçunun cezası üç yıl ile yedi buçuk yıl arasında hapis cezasıdır.

Uyuşturucu madde kullanımlarında Asliye Ceza Mahkemeleri bu davalar ile ilgilenir. Uyuşturucu madde kullanımları şikayete bağlı bir suç olmaması ile bilinir. Bu nedenle suçun bildirilmesi açısından bir şikyet sürecine uyulmasına gerek yoktur. Bu nedenle de herhangi bir zaman aşımından bahsedilemez. Uyuşturucu madde kullanımında dava zaman aşımı süreleri Türk Ceza Kanunu ile 8 yıl olarak ifade edilir.

Uyuşturucu Madde Kullanımında Erteleme Usulü

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli bireylerin ilk defa uyuşturucu madde kullanımı suçuna karışması halinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 171. Maddesinde yer alan şartlar aranmadan 5 yıl süreyle kamu davası açılmasının ertelenmesi ile alakalı karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı erteleme süresi boyunca şüpheliye yüklenen yükümlülüklere uygun bir şekilde davranmadığını ya da yasakların ihlal edilmesi durumlarında meydana gelebilecek sonuçlar ile alakalı uyarır.

Tespit edilen erteleme aşamasında şüpheli ile alakalı asgari bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan kişi gerekli olması halinde denetimli serbestlik süresi içerisinde tedavi edilebilir. Burada istenen suça karışmış olan kişilerin aynı zamanda tedavi görerek uyuşturucu maddelerden kurtulmasını sağlamaktır.

Erteleme Sürecinde Hangi Kurallar Uyulması Gerekir?

  • Erteleme sürecinde kişilere yüklenen yükümlülüklere ya da uygulanan tedavilere uyulmamasına ısrar edildiğinde
  • Erteleme aşamasında hala uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığının sabit olması halinde
  • Tekrar kullanmak adına uyuşturucu ya da uyarıcı madde aldığını kabul etmesi ya da bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda kişilere dava açılabilir.
  • Erteleme sürecinde kişilere kullanmak için yeniden uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alması ya da bulundurması, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı ihlal nedeni olarak görülür. Bu durum ayrı bir soruşturma konusu yapılamaz.

Şüpheli bireylerin erteleme süresi aşamasında belirtilen yükümlülüklere aykırı bir şekilde davranmaması ve yasakları ihlal etmemesi durumunda uyuşturucu madde kullanımı ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığı ile alakalı karar verilir.

Uyuşturucu Madde Kullanımı Konusunda Etkin Pişmanlık

Kullanmak amacıyla uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alan ya da bulunduran kişiler resmi makamlarca haber alınmadan önce bu maddeler kimden, nerede ve ne zaman temin edildiğini ilgili mercilere haber vererek suçlu kişilerin yakalanmasını ya da uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması halinde ceza verilmesi durumu söz konusu olmaz.

Suçların haber alınmasının ardından gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına ve fail ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden bireyler ile ilgili verilecek cezalar yardımın niteliğine bağlı olarak dörtte birden yarısına kadar indirilir.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı durumunda kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak nedeniyle hakkında herhangi bir soruşturma açılmadan önce resmi makamlara ya da sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse cezaya hükmedilmesi durumu söz konusu olmaz. Bu gibi durumlarda kamu görevlileri ile sağlık görevlilerinin 279. Ve 280. Maddeler uyarınca suçu bildirme ile ilgili yükümlülükleri de ortadan kalkacaktır.

Uyuşturucu Madde Kullanımında Denetimli Serbestlik Nedir?

Cumhuriyet Savcısının uyuşturucu madde kullanımı şüphesi bulunan kişi le ilgili kamu davasını erteleme hakkı bulunur. Bu kararın alınması halinde davanın Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tebliğ edilmesi durumu söz konusu olur.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından şüpheli bulunan kişilere 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması ve denetime başlanması bildirilir. Şüpheli kişilerin 10 günlük yasal süre içerisinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapmaması durumunda konu ile alakalı tutanak tutulur ve savcılığa intikal ettirilmesi gerçekleştirilir. Cumhuriyet Savcısı tebliğ edilmesine rağmen denetimli serbestlik kuralına uyulmaması halinde kamu davası açılır.

Şüpheli bireylerin iki kere denetimli serbestlik programını ihlal etmesi halinde dosya kapatılır ve savcılığa gönderilmesi işlemi gerçekleştirilir. Şüphelinin erteleme sürecinde denetimli serbestlik kurallarına uyması halinde kovuşturma yapılmamasına karar verilir. Fakat uyuşturucu kullanma suçu ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmesi durumu söz konusu olmaz.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Yasası Geçerli Mi?

Kullanım amaçlı ya da satın alma, kabul etme veya bulundurma amaçlı uyuşturucu madde kullanımlarında etkin pişmanlık yasası uygulanabilir. Fakat bu durumda bazı koşullar yerine getirilmelidir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin güvenlik kuvvetlerince yakalanmadan önce ilgili yetkili kurumlara suçu işleyen bireyler tarafından bilgi sağlanır ve imal eden, kullanan ve satan kişiler yakalanırsa cezai hükümler uygulanmaz.

Uyuşturucu bulunduran, kullanan, satan kişiler yetkili birimler tarafından yakalanmadan önce uyuşturucuyu nerden, nasıl, kimden aldığını ilgili makamlara ilettiğinde ve suçluların yakalanması durumunda ceza verilmesi söz konusu olmaz. Suçların haber alınmasından sonra gönüllü olarak suçun ortaya çıkarılmasına yardım eden kişiler ile ilgili ¼’ün yarısına indirilmesi işlemi uygulanır. Konu ile alakalı aklınıza takılanlar için danışmanlık firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir