Hizmetlerimiz

Avukat Azize YÖRECİ

Aile hukuku konularındaki geniş deneyimim, boşanma, velayet, nafaka, evlat edinme, miras ve diğer birçok karmaşık konuda müvekkillerime yardımcı olma yeteneğimi yansıtıyor. Her bir dava benim için önemlidir ve her müvekkilimin özel ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım benimsemekteyim.

Hukuki mesleğimde, dürüstlük ve müvekkillerimin memnuniyeti her zaman önceliğim olmuştur. Müvekkillerimin haklarını korumak ve adalete ulaşmalarını sağlamak için tüm yasal yolları kullanırım.

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Kayseri' de Boşanma , boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat, nafaka , velayet davaları boşanmadan kaynaklı mal rejimi tasfiyesi davaları, mal paylaşım davaları, mal rejimi katılma – katkı değer artış payı alacakları, çeyiz ve takı davaları, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ticaret Hukuku

Kayseri'de Şirket danışmanlığı ile ticari uyuşmazlıklardan doğan her tür davalar Kayseri Avukat Azize Yöreci

İcra Hukuku

Kayseri'de ve Yurt içi ve Yurdışındaki müvekkilerin İcra takipleri ve icra hukuku ile ilgili davaları, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından müvekkilerine hizmet vermektedir.

İş Hukuku

Kayseri'de kıdem ihbar tazminatı, ücret alacakları, fazla çalışma , hafta tatili alacağı, yıllık izin gibi alacaklar ile iş kazaları, iş davaları sebebi ile arabuluculuk başvurusu görüşmeleri, işçi ve işveren vekilliği, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından yapılır.

Trafik kazaları

Kayseri'de meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve yamaddi hasarlı trafik kazalarında hak kaybının önüne geçilmesi amacıyla sigortayla kazazede arasında ki uyuşmazlıklar için Kayseri Avukat Azize Yöreci

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır.

Tüketici Davaları

Tüketici kanunu ya da daha yaygın bilinen adı ile tüketici haklarının korunması kanunu; kamu yararı ön planda tutularak tüketicinin sağlığını, güvenini, ekonomik çıkarlarını korumayı hedefler.

Çocuk Velayeti

Çocuk velayeti, aile hukukunun önemli bir kısmını oluşturur ve boşanma veya ayrılık durumlarında çocukların geleceğini etkileyen bir konudur. Çocuk velayeti, çocuğun günlük yaşamı, eğitimi, sağlığı ve refahı gibi konularda kimin sorumluluk taşıyacağını belirler. Velayet kararı, çocuğun en iyi çıkarlarına dayanmalıdır. Mahkeme, ebeveynler arasında en iyi çözümü bulma amacı güder.

Aile İçi Şiddet

Aile hukuku alanında karşılaşılan en acil ve hassas konulardan biri aile içi şiddettir. Bu, bir aile üyesinin fiziksel, duygusal veya psikolojik olarak diğer aile üyelerine zarar vermesi veya tehdit etmesi anlamına gelir. Aile içi şiddet, kurbanların yaşamlarını etkileyebilir ve hukuki koruma gerektirebilir.

Aile içi şiddet vakaları, mahkeme kararı veya diğer yasal düzenlemeler gerektiren acil durumlar olabilir. Aile hukuku avukatları, bu tür durumlarda müvekkillerine yardımcı olur ve onların güvenliğini ve haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atarlar. Ayrıca, şiddeti önlemek ve mağdurlara destek sağlamak amacıyla hukuki çözümler önerirler.

Evlilik ve Boşanma

Türk Aile Hukuku, evlilik ve boşanma gibi temel konuları düzenler. Evlilik, iki kişinin hukuki olarak bir araya gelerek aile birliği kurduğu bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik, birçok yasal hak ve sorumluluk getirir ve evliliğe dayalı haklar ve yükümlülükler çeşitli yasal düzenlemelere tabidir.

Boşanma, evliliği sona erdiren bir hukuki süreçtir. Türk hukukunda boşanma, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki temel şekilde gerçekleşebilir. Boşanma kararı, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları ve mülkiyet düzenlemelerini ele alırken, özellikle çocukların velayeti ve nafaka düzenlemeleri gibi hassas konulara odaklanır.

Bizi Arayın
Ya da

Randevu Talebinde Bulunun.