Hizmetlerimiz

Avukat Azize YÖRECİ

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Kayseri' de Boşanma , boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat, nafaka , velayet davaları boşanmadan kaynaklı mal rejimi tasfiyesi davaları, mal paylaşım davaları, mal rejimi katılma – katkı değer artış payı alacakları, çeyiz ve takı davaları, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ticaret Hukuku

Kayseri'de Şirket danışmanlığı ile ticari uyuşmazlıklardan doğan her tür davalar Kayseri Avukat Azize Yöreci

İcra Hukuku

Kayseri'de ve Yurt içi ve Yurdışındaki müvekkilerin İcra takipleri ve icra hukuku ile ilgili davaları, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından müvekkilerine hizmet vermektedir.

İş Hukuku

Kayseri'de kıdem ihbar tazminatı, ücret alacakları, fazla çalışma , hafta tatili alacağı, yıllık izin gibi alacaklar ile iş kazaları, iş davaları sebebi ile arabuluculuk başvurusu görüşmeleri, işçi ve işveren vekilliği, Kayseri Avukat Azize Yöreci tarafından yapılır.

Trafik kazaları

Kayseri'de meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve yamaddi hasarlı trafik kazalarında hak kaybının önüne geçilmesi amacıyla sigortayla kazazede arasında ki uyuşmazlıklar için Kayseri Avukat Azize Yöreci

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır.

Tüketici Davaları

Tüketici kanunu ya da daha yaygın bilinen adı ile tüketici haklarının korunması kanunu; kamu yararı ön planda tutularak tüketicinin sağlığını, güvenini, ekonomik çıkarlarını korumayı hedefler.

Child Custody, Adoption And Surrogacy

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Benjamin Richardson​​

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

Domestic Violence, Child Abduction

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Gloria Rose

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

Marriage, Civil Unions & Divorce

A short description to tell people about the topic mentioned above. Elaborate on it and explain how to go about with an issue or a situation like this. Gain people’s confidence and encourage them to hire you.

Client
Walter Myers

You can add a quick quote or a tagline from an expert in your team.

Bizi Arayın
Ya da

Randevu Talebinde Bulunun.