Banka Hesaplarını Kullandırma Kiralama Yasa Dışı Sitelerde Kumar Cezası

Birtakım sosyal medya reklamları ile günlük ya da haftalık periyotlarla banka hesapları veya dijital hesapların birtakım ücretler karşılığında kiralanması durumları söz konusu olabilir. Kiralama işlemleri ile beraber hesabın gerçek sahipleri hesap bilgilerini 3. Şahıslara bırakarak hesap hareketleri ile ilgili kiralayan kişiyi yetkilendirmiş olurlar. Bu kiralama işlemi hukuk dünyasında var olmayan 3. Kişinin yaptığı tüm işlemler hesabın gerçek sahibi tarafından yapılıyormuş gibi görülür.

Banka veya dijital hesapların kiralanması uygulamada ceza hukuku konusudur. Kiralanan hesaplar ile yasadışı transferlerin gerçekleştirilmesi durumu söz konusu olabilir. Hırsızlık, dolandırıcılık, yasadışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması gibi birtakım suçlara aracılık edilebilir. Bu eylemler nedeniyle banka hesabını kiralayan gerçek kişilere çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Banka Hesabının Kiralanması Suç Mudur?

Banka hesaplarının belirli bir menfaat neticesinde 3. Kişinin kullanımına verilmesi bir suçtur. 5549 sayılı kanunun 15. Maddesinde kabul edilen suçun amacı vergi yükümlülüklerinin başkalarının adına açılmış olan banka hesaplarını vergilendirilmemiş kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Kanun maddesi uyarınca bu suçun işlenmesi durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası durumları söz konusu olabilir. Hesap sahipleri banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını bankaya bildirdiklerinde cezai yaptırımlardan kurtulma durumları mümkündür. Banka hesaplarının üçüncü kişiye bırakılması Türk Ceza Kanunu’nda bulunan çeşitli ağır suçların yaptırımları ile karşı karşıya kalabilir.

Kiralanan Banka Hesabı ile Yasadışı Para Transferlerinin Yapılması Durumu

Banka hesaplarının kiralanma nedeni çoğunlukla suçtan kaynaklanan malvarlıklarının aktarılırken kimliğin açığa çıkmasının önüne geçmektir. Bu sayede gerçek failler kendi kimlikleri ile değil hesabını kullanmış oldukları kişilerin kimlik bilgileri ile çalışmalarını sürdürürler. Bu sayede adli makamlar tarafından yapılan soruşturmalar hesabını kiraya veren kişiler üzerinden yürür.

Banka hesaplarının kullandırılması halinde yasadışı bahis suçları söz konusu olabilir. Bu tarz bir durumda banka hesabının sahibi olan kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Banka hesabını kullanan üçüncü kişiler dolandırıcılık yapmış olabilir. Bu tarz bir durumda banka sahibi olan kişiler 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Banka hesabının kullanımı ile yine başka bir hesaptan hukuka uygun olmayacak şekilde para transferi durumu söz konusu olabilir. Bu tarz bir durumda banka hesabının sahibi olan kişilere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Banka hesaplarının kullanımı ile beraber kaydı olmayan paraların yurtdışından ülke içerisine girişi işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durumda banka hesabı sahibine 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi durumları söz konusu olabilir.

Banka hesabı ile bir terör örgütüne maddi destek sağlanması adına para transferleri yapılabilir. Bu tarz bir durumda hesap sahibi olan kişilere suçun niteliğine bağlı olarak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Banka hesabının kiralanması durumunda çeşitli suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma durumları söz konusu olabilir. Bazı durumlarda banka hesabı sahiplerinin bu suçlar nedeniyle mahkûm edilmesi durumu yaşanabilir.

Cezaların Şahsiliğine Bağlı Olarak Banka Hesaplarının Kullandırılması Suçu Nedir?

Anayasanın 38. Maddesi ile düzenleme altına alınan cezaların şahsiliği ilkesi kişilerin işlemedikleri suçlar sebebiyle cezalandırılmasının önüne geçmeyi hedefler. Bu açıdan banka hesaplarının kiralanması suçu bir yana hırsızlık, dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi suçlar sebebiyle suçun faili 3. Bir kişi olduğundan banka hesabı sahiplerinin bu konuda cezalandırılmaması gerekir.

Fakat uygulamada ispat edilmesinin mümkün olmaması halinde cezaların şahsiliği ilkesine uygun olarak karar verilip verilmediği tartışılır. Burada suç olarak adlandırılan fiil banka hesabının üçüncü kişilerin kullanımına bırakılması durumu değildir. Kanunda yer alan fiiller dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis gibi durumlardır. Banka hesabı sahibi olan kişiler bu suçlardan haberdar değilse ve bu fiillere herhangi bir şekilde iştirak etmemişse beraat durumu söz konusu olur.

Suça İştirak Hükümlerine Bağlı Olarak Banka Hesaplarının Kullandırılması Durumu

Banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılması halinde suç işlendiği kabul edilse ve yargı önünde kanıtlanmış olsa bile banka hesabı sahiplerinin mahkum edilmesine karar verilebilir. Mahkumiyet gerekçesi genellikle banka hesabının suç işlenmesi için kullanımına müsaade etmek ve bu nedenle suçun işlenmesine araç sağlayarak suçun müşterek faili konumuna gelmek gösterilir.

Suça iştirakin uygulanması durumu da soyut olay özelliklerine bağlı olarak pek mümkün değildir. Suçun işlenişine müşterek fail olması adına suç işleme iradesinin varlığı olmalıdır. Buna örnek verecek olursak hukuka uygun olarak elde bulundurulan silahın çalınarak başkaları tarafından suç işlenmesi durumunda silah sahibinin suç işleme kastı olmadığından herhangi bir sorumluluğu da yoktur. Buna bağlı olarak banka hesabı çalınan kişilerin banka hesabının suç işleme aracı olarak kullanımı durumunda kast olmadığı için müşterek faillik söz konusu olmayacaktır.

IP ile Banka Hesabını Kullanan Kişilerin Tespit Edilmesi

Banka hesabını kullanan kişilerin IP adreslerinin tespit edilmesi adına merkezi ya da temsilciliği Türkiye’de olan bankalara yazı yazılarak bilgi talep edilmesi durumu söz konusu olabilir. Failler tarafından IP adresinin gizlenmesi durumu yaşanmamışsa IP adres ve Port bilgileri ile failin tespit edilmesi durumu sağlanabilir. Bankadan istenen IP ve Port bilgiler BTK’ya sorularak banka hesabının kimler tarafından ve hangi cihazlar ile suçun işlendiğinin tespit edilmesi mümkündür.

Suçu işleyen kişilerin tespit edilmesi her zaman söz konusu olmayabilir. Bu durum mümkün olsa bile hesabın gerçek sahibi olan kişilerin mahkumiyet durumundan kurtulacağının bir garantisi bulunmaz. Banka hesap bilgilerinin devri suçun işleneceği bilinerek yapılmışsa müşterek faillik durumuna bağlı olarak mahkumiyet kararının verilmesi mümkündür.

Banka Hesabının Başkalarına Kullandırılması Halinde Avukatın Önemi

Banka hesaplarının başkalarına kullandırılması durumu teknik bilgiler gerektiren ve hukuki desteğin önemli olduğu olaylar arasında yer alır. Soruşturmanın başladığı anda verilen ifade esnasında beyan edilecek konular yargılamanın gidişatı bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple ceza mahkemesinin başladığı ilk anda kolluk kuvvetleri tarafından aranarak ya da çağrı kağıdı ile savcılığa çağrılarak suç şüphesinin öğrenildiği anda alanında uzman olan avukatlardan destek almak gerekir.

Banka hesabının kullandırılması tek başına bir suç oluşturabilir. Bunun yanında hesabın başka suçların işlenmesine bir araç olarak kullanılması durumunda suçlar sebebiyle yargılanma hatta mahkum olma durumları yaşanabilir. Bu sebeple dijital hesapların ve banka hesaplarının özellikle bir meblağ karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına bırakılması durumunda oldukça ağır cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Bu konu ile alakalı ciddi bir çalışma söz konusu olsa da bazen haksız ceza süreçler de yaşanabilir. Banka hesaplarına bloke konulması kişilerin mağdur olması gibi istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda alanında uzman olan bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Gerekli başvuruların hızlı ve etkili bir şekilde hukuki zemin üzerinde yapılması ve hak kaybı durumlarının en aza indirilmesi konusunda hukuki destek almak büyük önem taşır. Banka hesaplarının kullandırılması, kiralama, yasa dışı sitelerde kumar cezası gibi konularda bilgi almak için danışmanlık firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir