Boşanma Aşaması Öncesi Sonrası Çocuklar

Boşanma avukatı pek çok avukatlık faaliyetine göre değişiklik gösterir. Çoğu evlenme ve boşanma diğer hukuki ilişkilerden ve ticari sözleşmelerden farklıdır. Avukatların mesleki tecrübesi, kalitesi ve hukuki bilgilerinin önem tüm hukuk alanında aynı önemde olsa da aile avukatlarında tarafların zarara uğramaması son derece önemlidir.

En iyi boşanma avukatı özellikleri tüm özelliklerinin yanında profesyonel, dürüst, soğukkanlı, güvenilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Boşanma durumu kişilerin hayatındaki en önemli olaylardan biridir. Bunun yanında boşanma avukatları miras hukuku ve ceza hukuku gibi alanlara da hakim olmalıdır. Boşanma avukatlarının müvekkillerinin bütün haklarını doğru bir şekilde savunması gerekir. Bunun yanında dava devam ettiği sürece yalnızca hukuksal değil bunun yanında sürecin verdiği psikolojik zorluklarla alakalı olarak en doğru ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermesi önemlidir.

Evlilik sürecinde verilen mücadele, eşler arasındaki tartışmalar ve müzakerelerin sonrasında boşanma kararına varan aşamalar kişiler yoran bir durumdur. Bunun haricinde gündeme gelecek olan hukuki ve maddi konularla alakalı olarak meydana gelebilecek problemlerin göğüslenebilmesi açısından doğru boşanma avukatı ile çalışmak önemli bir konudur.

Avukatın hukuki değerlendirmesin bütün doğruluğuyla aktaracak dürüstlükte, nazik ve saygılı olacak profesyonellikte olmalıdır. Boşanma aşamasında avukat aramak oldukça zorlu bir süreç olsa da uzman bir avukat ile çalışmak önemli bir konudur.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Hayata kast, zina, kötü ve onur kırıcı davranışlar, terk ve akıl sağlığı, haysiyetsiz hayat sürme özel boşanma sebepleri arasında yer alır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma, kusurlu hareketleri nedeniyle evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan eşin davası, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık sebebiyle boşanma davaları ise genel boşanma sebepler arasında yer alır.

Boşanma davasını açan eş yasada gösterilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanmalıdır. Boşanma davasını açan taraf ikame ederken hangi boşanma sebebine dayandığının anlaşılır bir şekilde belirtilmesi son derece önemlidir. Aksi halde bireylerin iddiayı ve savunmayı genişletme yasağı ile karşı karşıya kalır. Hakim yalnızca boşanma sebebi olarak belirtilen durumların net bir şekilde izahı olduğu ve bunun yanında davacının vakıaların mahiyeti ile ilgili yaptığı nitelemede hata yapması halinde bu nitelemeye bağlı olmaz.

Boşanma Avukatı Görevleri Nelerdir?

Boşanma avukatı nasıl olunur konusu boşanma davası açmayı düşünen kişiler tarafından merak edilir. Halk arasında aile hukuku avukatı veya boşanma avukatı ismi ile bilinen avukatlar aile hukuku ile ilgili alanlarda tecrübeli ve donanımlı kişilerdir.

Boşanma avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Babalık ve soy bağı ile ilgili davaları takip eder.
 • İddet müddetinin kaldırılması davalarının takibini sürdürür.
 • Ailenin korunması ve kadına şiddet konularının önlenmesi le ilgili kanun kapsamında tedbir taleplerinde bulunur.
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların tanınması ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
 • Vesayet ve kayyımlık davalarının takibini sağlar.
 • Evlat edinme ile ilgili hukuki destek sağlar.
 • Boşanma davaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının bakılması işlemlerini gerçekleştirir.
 • Aile konutunun tahsisi ile ilgili hukuki işlemleri gerçekleştirir.
 • Velayetin değiştirilmesi ile alakalı konulara bakar.
 • Mal rejimi sözleşmeleri ile ilgili hukuki destek sağlar.
 • Yoksulluk ve iştirak nafakaları ile ilgili talepte bulunur.
 • Anlaşmalı boşanma davalarının takip edilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda hukuki destek sağlar.
 • Mal rejimi ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi ile alakalı olarak hukuki destek sağlar.
 • Çekişmeli boşanma davalarının takip edilmesini sağlar.
 • Nişanlanmanın sona ermesi durumunda maddi ve manevi tazminat talepleri ile alakalı davalara bakar.

Boşanma Avukatı Seçimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Boşanma avukatı seçimi müvekkilin isteklerini anlayan, hukuki açıdan bilgilerini uygulayabilen, müvekkilinin talepleri ile ilgili tecrübesiyle ve özverisi ile boşanma sürecini müvekkili için kolaylaştıran avukatlar arasından yapılmalıdır.

Aile hukukuna bağlı olarak evlilik ve boşanma kavramları en çok incelenen kavramlardır. Boşanma sebepleri genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Genel boşanma sebepleri
 • Özel boşanma sebepleridir.

Akıl hastalığı, aldatma ve zina, terk, hayata kast, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, kötü ve onur kırıcı davranışlarda bulunma özel boşanma sebepleri arasında yer alır.

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik, boşanma davalarının reddedilmesinden sonra tarafların üç yıl boyunca bir araya gelmemeleri halinde fiili ayrılık durumu ise genel boşanma sebepleri arasında yer alır.

Velayet Davası Nedir?

Velayet davası, çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin karşı tarafa açmış olduğu bir dava türüdür. Çiftlerin ortak çocuklarının velayet değişikliği için açılır. Davayı açan taraf bu davaları aile mahkemelerinde açabilir. Velayetin değiştirilmesinde ve düzenlenmesi konularında asıl amaç çocuğun yararının korunması ve çocuğun güvence altına alınmasıdır.

Evliliğin devamlılığı boyunca anne ve baba velayeti bir arada kullanılır. Boşanma davalarında hakim velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, anne ve babadan birinin ölmesi halinde sağ kalan eşe, boşanma halinde ise çocuk kime bırakılmışsa ona verilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 183. Maddesinde velayet durumunun değişmesi durumunda hakimin resen ya da anne babanın talebi ile gerekli önlemleri alması ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. Şartların değişmesi durumunda velayetin değiştirilmesi sadece hakimin kararı ile sağlanır. Değişen şartlara örnek vermek gerekirse, velayeti kendisinde olan anne veya babanın yeniden evlenmesi durumu verilebilir. Çocuğun velayeti kendinde bulunan tarafa karşı velayetin değiştirilmesi ile ilgili dava açılabilmesi için haklı sebeplerin olması önemlidir. Velayet davasının açılması için bir süre kısıtlaması bulunmaz. Çocukların menfaatleri göz önünde bulundurularak bu davaların açılması mümkündür.

Velayetin Kaldırılması ile İlgili Davalar

Velayet hakkı kendinde olan kişinin bakım, eğitim gibi çeşitli yükümlülükleri bulunur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesini güçleştiren bazı durumlar söz konusu olabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 346. Maddesine bağlı olarak çocuğun menfaati ve gelişmesinin tehlikeye düştüğü durumlarda ana ve baba bu duruma çare bulamazsa ya da bu duruma güçlerinin yetmediği durumlar söz konusu olursa hakim çocuğun korunması adına gerekli önlemleri alır. Alınan bu önlemlerin bir sonuç doğurmaması veya sonuç doğurmayacağına öngörülmesi halinde hakimin velayeti kaldırma durumları söz konusu olabilir.

Ebeveynler bakım görevini yerine getirme konusunda ilgisizse, yükümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa, anne ve babanın daha önceden deneyimi yoksa ya da hastalık durumları söz konusuysa bu durumda hakim tarafından velayetin kaldırılması durumu söz konusu olabilir.

Kural olarak velayetin kaldırılması halinde halihazırda mevcut bulunan ve sonradan doğacak tüm çocuklar için aynı durum geçerli olur. Ancak mahkeme bu durumun aksine de karar verebilir. Velayetin kaldırılması halinde anne ve babanın ödeme gücü bulunuyorsa çocuğun giderlerini karşılamaya devam etmeleri gerekir. Velayet anneden ya da babadan kaldırılabilir. Bu durumda çocuklara vasi atanması durumları söz konusu olur.

Velayetin kendisinde olmayan taraf çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin giderilmesi yükümlülüğüne sahiptir. Bu durum iştirak nafakası ile beraber bir hükme bağlanır. Bu nafakada velayetin değiştirilmesi halinde mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesinden itibaren hükmün gerçekleşmesi gerekir. Boşanma ve velayet davaları ile alakalı çok daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir