Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma

Yurtdışında yaşayan kişilerin boşanma kararları Türkiye’de geçerli sayılmaz. Bunun düzeltilmesi için birtakım hukuki işlemlerin yapılması önemlidir. Gurbetçiler yurtdışında boşanma kararı aldıklarında bunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için bazı hukuki işlemlerin tamamlanması önem arz eder.

Eşler beraber başvuru yapamıyorlarsa bulunulan ülkenin mahkemesinde alınan boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfiz için Türkiye’de bir mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunur. Bu sürecin bir avukattan yardım alınarak devam ettirilmesi önemlidir.

Eşlerin Beraber Başvurması Hali

Eşler beraber başvuru yapabiliyorlarsa Türkiye’de dava açma zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Türkiye’de yaşamayan ya da yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı bireyler boşanma kararlarını konsolosluklara ya da yetkili nüfus dairelerine başvurarak boşanmayı resmi kayıtlara geçirebilirler. Bu yalnızca boşanma işlemlerinin gerçekleşmesi halinde mümkündür.

Mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konular içinse tenfiz davası açılması önem arz eder. Yani örnek vermek gerekirse Almanya’da yaşayan çiftlerin bunun için Türkiye’de boşanma talebi oluşturması gerekir. Bu durum için bireylerin Türkiye’de bulunma zorunluluğu yoktur. Türkiye’de avukat ile temsil ile bu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Eşlerin Beraber Başvuramama Hali

Boşanma döneminde duygusal nedenler ya da kırgınlıklar sebebiyle imza atmada isteksiz olma durumları ile sıklıkla karşılaşılır. Fakat Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılarak eski eşin imza atmaması halinde bile boşanma kararının geçerli olması söz konusu olabilir.

Eski eşlerin konsolosluğa gitmemeleri ya da imza atmamaları halinde Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tanıma ve tenfiz davaları duygusal engellerle karşılaşılması halinde boşanma kararlarının geçerli olmasının etkili bir yoludur.

Hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi sayesinde Türkiye’de yabancı mahkeme kararlarının başarılı bir şekilde uygulanması mümkündür. Bu dava sayesinde yabancı mahkemeden alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması durumu söz konusu olur. Bu aşamada bireylerin Türkiye’de bulunmasına ihtiyaç yoktur.

Bu hukuki aşamada profesyonel bir avukat ile çalışmak önemli bir konudur. Vekaletname ile gerekli olan belgelerle beraber başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Böylece sürecin son derece etkili bir şekilde ilerlemesi mümkün olur.

Boşanılan Eşin Türk Vatandaşı Olmaması Durumu

Boşanılan eşin Türk vatandaşı olmaması durumunda Türk vatandaşları yurtdışında mahkeme kararı ile boşandıkları zaman bu durumun Türkiye’de tanınmasını istiyorlarsa konsolosluklara ya da Türkiye’de yetkili nüfus dairelerine başvurarak gerekli olan belgelerle işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu durumda birtakım şartların sağlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, İsviçre’de bulunan Türk vatandaşı İsviçreli eşinden boşanacaksa Türkiye’de boşanmanın tanınması ve tenfiz davası ile bu durumun çözülmesi mümkün olur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Anlama Gelir?

Yabancı mahkemede alınan kararının kesin hüküm niteliğinin Türkiye’de geçerli olabilmesi ve bunun yanında Türkiye’de resmi olarak kabul edilmesi adına tanıma ve tenfiz davaları açmak gerekir. Tanıma ve tenfiz davalarında gerekli olan belgeler şu şekildedir;

  • Apostille şerhi
  • Avukat vekaletnamesi
  • Bulunulan ülke mahkemelerinin boşanma kararları
  • Türkçeye noter ya da Türk konsolosluğunun onaylamış olduğu tercümeler

Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarında Türk mahkemeleri, tebligat ve savunma hakkı, yurtdışı mahkeme kararının Türk kamu düzenine uygunluğu, kesinleşme şerhi ve belgelerin doğruluğu gibi konuları kontrol eder. Türk mahkemesi yurtdışı mahkemelerinin değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirmez. Fakat belirtilen konular ile alakalı olarak çeşitli kontroller gerçekleştirir.

Yani, tanıma ve tenfiz davalarında eksiksiz ve doğru bir şekilde belgelerin sunulması son derece önemli bir konudur. Türk mahkemesi bu belgelere dayanarak yurtdışında alınan boşanma kararını Türkiye’de tanır ve bunun yanında tenfiz eder. Fakat yasal değişiklikler olabileceğinden güncel bilgilerin alınması adına ilgili konsolosluk ya da büyükelçilikle iletişime geçmek ya da uzman avukatlar ile çalışmak önemli bir konudur.

Yurtdışında Boşanmanın Ardından Türkiye’de Çocukların Velayeti

Velayet, boşanma halinde çocuğun denetim ve gözetimini belirleyen hukuki kavrama verilen simdir. Çeşitli ülkelerdeki hukuk sistemleri velayet ile alakalı farklı uygulamalara sahiptir. Türk Hukukuna göre velayet sadece Türk Medeni Kanunu’nun 336/2 maddesi uyarınca anne ya da babaya verilebilir. Velayetin kan bağı bulunmayan kişilere verilmesi durumu söz konusu değildir. Türkiye’de çocukların velayeti yalnızca anne ya da babadan birine verilebilir.

Türkiye’de tanıma ya da tenfiz kararları yabancı mahkemenin almış olduğu kararların sadece Türk kanun ve düzenine uygun olduğu hallerde verilir. Fakat Türk Hukukuna göre sadece anne ya da babaya verilen velayet yabancı mahkeme kararlarında farklılık gösteriyorsa bu durumda birtakım sorunlar oluşabilir.

Türk Yüksek Mahkemeleri velayetin sadece anne ya da babaya verilebileceği konusuna vurgu yapar. Bu nedenle yabancı mahkeme kararlarında ortak velayet ya da üçüncü kişilere velayet verilmişse bu gibi durumlarda tanıma ve tenfiz işlemlerinde bazı sıkıntılar çıkabilir.

Yabancı mahkeme kararları ile velayet durumunun Türkiye’de tanınması ve tenfizi Türk Hukukuna aykırı ise yeniden velayet ya d vesayet davası açılması ile bu durumun çözülmesi mümkündür. Türk ve yabancı ülke hukuku arasındaki farklılıkların uluslararası davalarda dikkate alınması son derece önemlidir.

Yurtdışında Boşanma Halinde Türkiye’de Bulunan Malların Durumu

Mal rejimi, evlilikle ile doğrudan ilişkili olan bir kavramdır ve evliliğin sona ermesi ile beraber tasfiye edilir. Tasfiye durumu, boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. Fakat bu süreçte evlilik süresince edinilen malların satılması halinde gelirlerin mal rejimine tasfiye edilmesi mümkündür.

Gurbetçiler miras davasında Türkiye’de avukat ile temsil sayesinde bu durumların kolay bir şekilde çözülmesi mümkündür. Yabancı mahkemede boşanan kişilerin Türk mahkemesinde tenfiz kararlarını ve kesinleşme tarihlerini gözden geçirerek mal rejimi ile alakalı dava açma haklarını öncesinde kontrol etmeleri büyük önem taşır.

  • İçtihat değişikliği göz önünde bulundurularak tenfiz işleminin zamanında başlatılması gerekir. Bunun yanında mal rejimi tasfiyesi için zaman aşımı ile alakalı süreler kontrol edilmelidir.
  • Yabancı mahkemelerde karar verilmesinin ardından Türk mahkemelerinde tenfiz işlemlerinin başlatılmasına dikkat edilmelidir.
  • Mal rejimi tasfiyesi ile alakalı davalarda zaman aşımı 10 yıldır. Bu süreç boşanma kararlarının kesinleşmesi ile birlikte başlayacaktır.

Türkiye’de avukat ile temsil kira ve mal varlığı yönetimi konularında da uzman bir avukat ile çalışmak son derece önemli bir konudur.

Yurtdışında Boşanmanın Ardından Türkiye’de Nafaka Talep Edilmesi

Yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarında nafaka talebinde bulunmayı düşünen kişinin ilk önce eşinin yurt dışındaki gelir durumu ile ihtiyaçlarını karşılama durumunu araştırması önemlidir. Boşanma halinde nafaka için yurtdışında olan eşin gelir durumu son derece önemlidir. Mahkemeye sunulacak bilgiler nafakanın miktarının belirlenmesi konularında büyük önem taşır. Eşin yurtdışında bulunan geliri, ihtiyaçları ve hayat standartları nafaka talebinin adil bir şekilde değerlendirilmesi açısından önemli bir konudur.

Yurtdışında bulunan eşin gelir durumunun araştırılması sonrasında bu durumun mahkemeye sunulan belgeler yardımıyla da desteklenmesi gerekir. Eşin çalışmış olduğu yerden alınan belgeler, banka hesap özetleri ve maaş bordrosu gibi dokümanlar nafaka talebinin güçlü temel üzerine oturtulması açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Nafaka taleplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi açısından uzman ve profesyonel bir avukattan yardım almak önemli bir konudur. Konu ile alakalı danışmanlık almayı düşünüyorsanız ve aklınıza takılan sorular varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.Kayseri’de boşanma avukatı ararken

En İyi Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Birçok çift evlilikleri süresince bir takım duygusal ve psikolojik sorunlar yüzünden ayrılma kararı alabiliyorlar. Durum böyle olunca da devreye “boşanma avukatları” giriyor. Boşanma avukatları, evliliklerini sonlandırma kararı alan çiftlere Medeni Hukuk ve Aile Hukuku gibi disiplinlerden yardım alarak süreç boyunca yardım ediyor.

Süreci farklı disiplinlerden yararlanarak yöneten boşanma avukatları oldukça karmaşık prosedürlere danışmak zorunda kalabiliyorlar. Bu bağlamda boşanma avukatlarının görev ve sorumlulukları oldukça teknik ve zorlayıcı prosedürlere odaklanıyor.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir