Ceza Davalarında Ceza Avukatı ile Temsil ve Sonuçları

Ceza hukukunda ceza avukatın rolü ve bunun önemi son derece yüksektir. Türkiye’de ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa bağlı olarak gerçekleştirilir. Türk Ceza Kanunu’nda cezaların belirlenmesi aşamasında Ceza Muhakemesi Kanunu yargılamanın usulleri ile prosedürlerinin nasıl belirleneceğini gösterir.

Ceza davalarına bakan avukatlar şikayet dilekçeleri le eklerini hazırlama işini gerçekleştirirler. Kollukta ve savcılıkta ifade alınması esnasında bu avukatlar hazır bir şekilde bulunur. Ağır ceza mahkemelerinde ise sanık müdafi ve müşteki vekili olarak çalışmalarını sürdürürler.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza hukuku davalarında rol alan avukatlar sanığı, şüpheliyi, suçtan zarar gören bireyleri, mağduru, suçtan sorumlu olan kişileri temsil ederler. Bu açıdan adliyede, kolluk makamlarında ya da suç ile alakalı farklı mahallerde bulunabilirler. İfade ve sorguya katılma işlemlerini gerçekleştirirler. İsnat ile alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapmalarının yanında dilekçeler ile veya sözlü bir şekilde hakların koruma altına alınmasını sağlarlar.

Bu açıdan insanların en temel hakları olan özgürlük haklarının kaybedilmemesi bakımından etkili ve güçlü temsil edilme son derece önemli bir konudur. Mağdur açısından kayıpların telafi edilmesi ve mağdur olan kişilerin vicdanen tatminini sağlamak esas konuyken şüpheli veya sanık açısından özgürlüğün korunması, haksızlık durumlarının söz konusu olmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçlar içerisindedir.

Ceza hukuku özgürlüğe direkt bir şekilde etki eden bir dal olduğundan riske atılmaması son derece önemlidir. Avukat ile temsil ise bu bakımdan büyük bir önem taşır. Avukatın kişileri temsil etmesi konusunda kabiliyetli olması da oldukça önemlidir.

Ceza hukukunda asıl amaç maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması konusudur. Bu nedenle delillerin ortaya konulması ve etkili savunma konularında var olan ve zarara uğrayan menfaatin ya da hakkın talep edilmesinde, müvekkil ile iletişimlerde, kanunlara ve diğer mevzuata hakimiyet konusunda avukatın rolü hakkın yerini bulması bakımından oldukça önemlidir.

Şüphelinin ya da Sanığın Avukat Seçimleri Nasıl Olmalıdır?

Şüpheli ya da sanık soruşturma ve kovuşturmanın aşamalarında bir ya da birden çok avukattan faydalanabilir. Kanuni temsilcinin olması durumunda o da şüphelilere ya da sanıklara avukat seçimini gerçekleştirebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu soruşturma aşamasında şüphelilerin yanında ifade alma konusunda en fazla üç avukat bulunabileceğini düzenler. Bunun yanında örgüt faaliyeti konusunda işlenen suçlar açısından yürütülen kovuşturmalarda duruşmada en fazla üç avukatın hazır bulunabileceği düzenlemesi getirilir. Kayseri de ceza avukatı yada türkiyenin neresinde olursanız olun ceza avukatı ile temsil edilmeniz sanığın faydasına olacakatır ceza kanunları medeni kanun süreler süre tutum dilekçeleri gibi bir çok önemli hususu kaçırmamak için burda dilekçeler zamanını kaçırmak demek belki sanık suçu kabul etmiş sayılmasına neden olabilir ceza davalarında suçsuzluğu kanıtlamak çok önemli deliller ve tanıklarla buuda en iyi şekilde yapacak olan ceza avukatı ile çalışmaktır

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tüm aşamalarında avukatın şüpheli ya da sanık ile görüşme, ifade alma ya da sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma haklarının engellenmesi mümkün değildir.

Müdafi Ne Anlama Gelir? Zorunlu Müdafilik Ne Demektir?

Adil yargılanma hakkı Anayasanın 36/1. Maddesinde bireyler meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı önünde davalı ya da davacı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkı bulunur denilerek teminata alınmıştır. Müdafi, zorunlu müdafilik ve ihtiyari müdafilik ceza muhakemesi kanununda belirlenmiştir.

Müdafi, şüpheli ya da sanıkların savunmalarını gerçekleştiren avukatları ifade eden bir kavramdır. Müdafilik ihtiyari olabileceği gibi zorunlu şekilde de gerçekleştirilebilir. Türkiye’de kural olarak isteğe bağlı yani ihtiyari müdafilik sistemi geçerlidir. Bunun yanında 5271 sayılı Ceza muhakemesi kanunu zorunlu müdafilik sisteminin uygulanması ile ilgili alanı da genişletmiştir.

Şüpheli ya da sanık soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında bir ya da birden çok müdafinin yardımından faydalanmak mümkündür. Şüpheli ya da sanık avukatını kendisi seçme hakkına sahiptir. Bunun yanında şüpheli ya da sanığın kanunu temsilcilerinin de avukatı seçmesi mümkündür. Şüpheli ya da sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını belirtirse bu durumda bir müdafi görevlendirilir. Bu durum isteğe bağlı müdafilik olarak isimlendirilir. Ceza Muhakemesi Kanunu bazı durumlarda zorunlu müdafiliği benimser.

Avukat Görevlendirilmesinin Zorunlu Olduğu Durumlar Nelerdir?

Şüpheli ya da sanıktan kendileri için avukat seçmeleri istenir. Şüpheli ya da sanıkların avukat seçebilecek durumda olmadıklarını beyan etmeleri halinde bir avukat görevlendirilir. Bazı durumlarda şüpheli ya da sanık için avukat görevlendirilmesi zorunludur. Bu durumlar;

 • Kaçak sanık ile ilgili duruşma gerçekleştirilmesi
 • Avukatın bulunmayan şüpheli ya da sanığın çocuk, kendini savunamayacak derecede malul ya da sağır ve dilsiz olması durumları
 • Davranışları sebebiyle hazır bulunmasının duruşmanın düzenli bir şekilde yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanığın yokluğunda duruşmanın gerçekleştirilmesi
 • Soruşturma ya da kovuşturma konusu suçun cezalarının alt sınırlarının beş yıl üzerinde hapis cezalarının gerektirmesi konuları
 • Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi durumları
 • Sanığın resmi kurumlarda kusur yeteneklerinin araştırılması adına gözlem altına alınması konusunda karar verilecek olması

Ceza yargılaması konusunda ve davalarda bu durumlarda şüpheli ya da sanığın istemi bulunmasa ve hatta açıkça avukat istemediğini belirtse bile avukat görevlendirilmesi zorunludur.

Soruşturma aşamasında ifadeyi alan mercilerin ya da sorgu işlemini gerçekleştiren hakimlerin istedikleri üzere kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine soruşturmanın ya da kovuşturmanın yapıldığı yer barosunda avukat görevlendirme işlemi gerçekleştirilir. Şüpheli ya da sanığın kendisinin sonradan avukat seçmesi durumunda baronun görevlendirmiş olduğu avukatın görevi de son bulur.

Avukatın Dosya İnceleme Yetkisi Nedir?

Avukat, soruşturma aşamasında dosya içeriğini inceleyebilir. Bunun yanında istediği belgelerin örneğini harçsız bir şekilde alabilir. Avukatın dosya içeriğinin incelenmesi ya da belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın tehlikeye düşmesine neden olacaksa bu durumda Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hakim kararı ile kısıtlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olur.  

Avukatın dosya inceleme yetkisi ile ilgili kısıtlama kararları şu durumlardaki suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir;

 • Devlet sırları ile ilgili suçlar ve casusluk suçu
 • Kasten öldürme suçları
 • Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı olan suçlar
 • Cinsel saldırı ile ilgili suçlar
 • Devletin güvenliği ile ilgili suçlar
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçları
 • Suç işlemek için örgüt kurma suçları
 • Çocukların cinsel istismarı ile ilgili suçlar
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletlerle alakalı kanunun 12. Maddesinde tanımlanan silah kaçakçılığı ile ilgili suçlar
 • Bankacılık kanununda 160. Maddede tanımlanan zimmet suçları
 • Kaçakçılık ile mücadele kanununda yer alan suçlar

Yakalanan kişiler ya da şüphelilerin ifadelerini barındıran tutanak ve bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlerle ilgili tutanaklarla alakalı kısıtlama hükmü uygulanmaz. Avukat, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve bunun yanında muhafaza altına alınan delilleri inceleme hakkına sahiptir. Tüm tutanak ve belgelerin örneklerinin harçsız bir şekilde alınması mümkündür.

Şüpheli ve Sanıkların CEZA Avukatıyla Görüşme Hakları

Şüpheli ya da sanık vekaletname olup olmadığına bakılmadan her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı ortamlarda görüşülür. Bireylerin avukat ile yazışmalarının denetime tabi tutulması mümkün değildir.

Türk Ceza Kanunu’nda Suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyarıcı madde ve uyuşturucu imal ve ticareti suçları açısından gözaltındaki şüphelinin avukat ile görüşme hakları Cumhuriyet savcılarının isteği sonucunda hakim kararı ile 24 saat kadar kısıtlanabilir. Bu zaman içerisinde ifade alınması durumları söz konusu olmaz. Konu ile alakalı olarak daha detaylı bilgi almak istiyorsanız firmamız ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir