#miras avukat

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri

Miras yolu ile veya farklı işlemler sonucunda birden çok kişinin aynı malın mülkiyetine ortak olması durumları söz konusu olabilir. Taraflar arasında ortak mülkiyet konusunda anlaşmazlık olması halinde paydaşlardan birinin dava açması durumunda ortaklığın sona erdirilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu dava İzale-i Şuyu ya da ortaklığın giderilmesi davası olarak isimlendirilir. Bir mal varlığının mülkiyeti tek […]

Miras Davaları Paylı Mülkiyet İzalei Şuyu Hisseli Gayrimenkul Satın Alma ve Riskleri Read More »

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ

2709/m. 12, 25, 26, 36 6098/m. 49 4721/m. 24, 25 ÖZET : Dava, haksız şikayet sebebiyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davacı, avukat olarak çalıştığını, dava dışı işten çıkarılan müvekkilleri adına uzlaşmak amacıyla şirket yetkilisi olan davalı ile telefon görüşmesi yaptığını, ancak davalının telefon görüşmesine farklı anlamlar yükleyerek kendisini Baroya şikayet ettiğini, şikayet neticesinde

AVUKATI HAKSIZ YERE BAROYA ŞİKAYET MANEVİ TAZMİNAT NEDENİ Read More »

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Bireylerin farklı ülkelerde akrabalarının olması günümüzde rastlanan bir durumdur. Bunun yanında yurtdışında yaklaşık 7 milyon Türkün yaşadığı da bilinen bir konudur. Ülke dışında yaşayan akrabaların vefat etmesi halinde miras konusu ortaya çıkar. Bunun yanında yurtdışında kira ve mal varlığı yönetimi de son derece önemlidir. Yurtdışında miras ve mal

Gurbetçiler Miras Davasında Türkiye’de Avukat ile Temsil Read More »

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma

Yurtdışında yaşayan kişilerin boşanma kararları Türkiye’de geçerli sayılmaz. Bunun düzeltilmesi için birtakım hukuki işlemlerin yapılması önemlidir. Gurbetçiler yurtdışında boşanma kararı aldıklarında bunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için bazı hukuki işlemlerin tamamlanması önem arz eder. Eşler beraber başvuru yapamıyorlarsa bulunulan ülkenin mahkemesinde alınan boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfiz için Türkiye’de bir mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunur. Bu

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma Read More »

Ağır Ceza Mahkemesi baktıkları davalar

Ağır ceza mahkemesi, birinci derece ceza yargılamalarında kanunda belirtilmiş ceza miktarları açısından en ağır olan suçlara bakan mahkemelere verilen isimdir. Bu mahkemenin görevleri 5235 sayılı kanunda 12. Maddede belirtilir. Meydana gelen suçun ağır ceza mahkemelerinin yargılama görevinde bulunup bulunmadığı 5235 sayılı kanunda 12. Maddede suç vasfı ve ceza miktarları açısından getirmiş olduğu kriterleri göz önünde

Ağır Ceza Mahkemesi baktıkları davalar Read More »

Tazminat Hukuku kaza tazminat

Hukuka aykırı olan eylemlerin ardından meydana gelen zararlara karşılık olarak bedel istenmesi durumu söz konusu olabilir. Meydana gelen zararların giderilmesi için açılan davalar tazminat davaları olarak isimlendirilir. Tazminat davaları meydana gelen zarara ve talep türlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Davaların hukuka uygun olarak takip edilmesi ve zarara karşı meydana gelen tazminatın en uygun şekilde talep

Tazminat Hukuku kaza tazminat Read More »

Ceza Hukuku ve Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi

Ceza hukuku, suç olarak isimlendirilen toceplum düzenini bozan insan davranışları ve bunlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen kurallar bütünüdür. Günümüzde insanlar çeşitli faaliyet alanlarında sosyal, ekonomik ve bireysel bakımdan risk doğuran işlerde çalışır. Günlük yaşamda bilerek ya da bilmeden bir suç olgusunun parçası olduklarında ya da bu tarz davranışlara maruz kaldıklarında toplumdaki bütün bireylerin bir suçun mağduru

Ceza Hukuku ve Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi Read More »

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL

Miras Hukuku Miras hukuku miras bırakan kişilerin ölümünden sonra sona ermeyen hak ve borçları ile alakalı hukuki durumların düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Mülkiyet durumu ölümle sona erseydi o zaman miras hukukuna gerek kalmazdı.Miras davalarında avukat ile temsil neticesinde haklarınızı gizli paylarınızı ve birçok kanun ve yasa ile belirlenen haklarınızı Miras avukatı sizin adınıza haklarınız

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL Read More »

BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Hukuku Boşanma, evlilik ile ilgili olan ilişkilerin yasal bir şekilde sona ermesine denir. Boşanma hukuku ile ilgili olan davalar kadın ve çocukların hakları dahilinde bütün süreçlerde yürütücü ve karara bağlayıcı olması ile bilinir. Boşanma ile alakalı olan süreçler ise aile hukuku avukatlarınca yürütülür. Bu aşamada tarafların kendi avukatlarını seçmeleri gerekir. Açılan davalar mal paylaşımından

BOŞANMA HUKUKU Read More »