uzman miras avukat

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma

Yurtdışında yaşayan kişilerin boşanma kararları Türkiye’de geçerli sayılmaz. Bunun düzeltilmesi için birtakım hukuki işlemlerin yapılması önemlidir. Gurbetçiler yurtdışında boşanma kararı aldıklarında bunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için bazı hukuki işlemlerin tamamlanması önem arz eder. Eşler beraber başvuru yapamıyorlarsa bulunulan ülkenin mahkemesinde alınan boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfiz için Türkiye’de bir mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunur. Bu […]

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye’de Boşanma Tanıma Read More »

Ceza Davalarında Ceza Avukatı ile Temsil ve Sonuçları

Ceza hukukunda ceza avukatın rolü ve bunun önemi son derece yüksektir. Türkiye’de ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa bağlı olarak gerçekleştirilir. Türk Ceza Kanunu’nda cezaların belirlenmesi aşamasında Ceza Muhakemesi Kanunu yargılamanın usulleri ile prosedürlerinin nasıl belirleneceğini gösterir. Ceza davalarına bakan avukatlar şikayet dilekçeleri le eklerini hazırlama işini gerçekleştirirler. Kollukta ve savcılıkta ifade

Ceza Davalarında Ceza Avukatı ile Temsil ve Sonuçları Read More »

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı ile Temsil ve Sonuçları

Boşanma davası durumlarında boşanma avukatın işlevi hukuki açıdan çözüm sağlar. Boşanma durumlarında avukat müvekkilin haklarını koruma görevini üstlenir. Bunun yanında müvekkilini mahkemeden temsil eder, belgelerin düzenlenmesini sağlar ve sürecin sorunsuz bir şekilde işleyişinde etkin bir rol oynar. Ayrıca müvekkillerini hukuki konularla alakalı olarak bilgilendirir. Boşanma süreci çiftler için oldukça yıpratıcı ve zor bir süreçtir. Avukatlardan

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı ile Temsil ve Sonuçları Read More »

Boşanma sonrası Nafaka ve Velayet Davaları ve sonuçları

Nafaka, kelime anlamı olarak geçimlik, geçinmek için ihtiyaç duyulan iaşe olarak tanımlanır. Nafaka medeni kanunda dört farklı şekilde düzenlenmiştir; 4787 sayılı kanunla kurulan Aile Mahkemeleri nafaka davasına bakar. Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Davası Herhangi bir boşanma veya ayrılık talebi olmadan eşlerden birinin ayrı yaşama konusunda haklı olduğunun ispatlanması koşuluyla diğer eşlerden talep edilen nafaka

Boşanma sonrası Nafaka ve Velayet Davaları ve sonuçları Read More »

Tazminat Hukuku kaza tazminat

Hukuka aykırı olan eylemlerin ardından meydana gelen zararlara karşılık olarak bedel istenmesi durumu söz konusu olabilir. Meydana gelen zararların giderilmesi için açılan davalar tazminat davaları olarak isimlendirilir. Tazminat davaları meydana gelen zarara ve talep türlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Davaların hukuka uygun olarak takip edilmesi ve zarara karşı meydana gelen tazminatın en uygun şekilde talep

Tazminat Hukuku kaza tazminat Read More »

Ceza Hukuku ve Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi

Ceza hukuku, suç olarak isimlendirilen toceplum düzenini bozan insan davranışları ve bunlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen kurallar bütünüdür. Günümüzde insanlar çeşitli faaliyet alanlarında sosyal, ekonomik ve bireysel bakımdan risk doğuran işlerde çalışır. Günlük yaşamda bilerek ya da bilmeden bir suç olgusunun parçası olduklarında ya da bu tarz davranışlara maruz kaldıklarında toplumdaki bütün bireylerin bir suçun mağduru

Ceza Hukuku ve Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi Read More »

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL

Miras Hukuku Miras hukuku miras bırakan kişilerin ölümünden sonra sona ermeyen hak ve borçları ile alakalı hukuki durumların düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Mülkiyet durumu ölümle sona erseydi o zaman miras hukukuna gerek kalmazdı.Miras davalarında avukat ile temsil neticesinde haklarınızı gizli paylarınızı ve birçok kanun ve yasa ile belirlenen haklarınızı Miras avukatı sizin adınıza haklarınız

MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL Read More »

Miras hukuku nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, vefat eden kişinin, hayatta kalan eşinin miras oranı, miras bırakanın çocukları yok ise ½ oranındadır. Diğer kalan ½’lik miras payı ise vefat eden kişinin anne ve babasına aittir. Eğer vefat eden kişinin çocuğu varsa ise bu miras oranları farklılık göstermektedir. Bu takdirde hayatta kalan eşin miras payı oranı ¼’tür. Geri kalan ¾ ise çocuklara veya çocuğa aittir. Eğer miras bırakanın çocuğu

Miras hukuku nedir? Read More »