İcra Hukuku icra,haciz,maaş haczi

İcra hukuku, alacaklı ve borçlu arasında olan uyuşmazlık durumlarının çözülmesi amacıyla faydalanılan hukuk dalına verilen isimdir. Borçlu olan kişilerin borcunu ödememesi halinde alacaklı olan kişinin talep etmesi durumunda kanunda belirlenen sınırlara bağlı olarak ve kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması süreçlerini kapsar. İcra ve iflas ile ilgili takibin başlatılması ve takip sonucunda tahsilatların gerçekleştirilmesi, itirazın iptal […]

İcra Hukuku icra,haciz,maaş haczi Read More »